Nasi Partnerzy

 • image
 • image
 • image
BK

Bello Giardino

Zamów meble na najwyższym poziomie

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image '../images/siane.jpg'

Trawnik z siewu Trawnik z siewu

Zakładanie trawnika wymaga należytego przygotowania się do tej czynności aby późniejsze efekty były zadowalające. Przede wszystkim nie należy się spieszyć, jest to bardzo często popełniany błąd.

Nic w tym dziwnego, że chcemy mieć szybko piękny, soczyście zielony dywan, który będzie wizytówką naszego ogrodu, jednak w przypadku zakładania trawnika metodą siewu należy być skrupulatnym i przede wszystkim cierpliwym!
Oczywiście pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest sprawdzenie jakości gleby. W tym celu możemy skorzystać z prostych metod takich jak elektroniczne mierniki pH ziemi lub użyć fiolek ze specjalnym odczynnikiem, które można kupić w większości centr ogrodniczych, bądź też wysłać próbkę do specjalistycznych laboratoriów, w których dokładnie ocenią zasobność gleby w składniki mineralne. Na podstawie owych wyników możemy podjąć kolejne kroki w celu zapewnienia jak najlepszych warunków dla naszego przyszłego trawnika. Najlepiej gdy pH wynosi 5,5 do 6,5. Niższe pH sprzyja rozwojowi mchów natomiast wyższe odpowiada chwastom dwuliściennym. Jeśli współczynnik pH jest  niższy, należy dodatkowo zastosować nawóz wapniowy, natomiast na glebach o pH 7,0–8,0 – nawozy zakwaszające. Istnieją na rynku specjalnie skomponowane nawozy, które można zastosować przed wysiewem nasion, dobrane w niższym stężeniu aby nie poparzyć wschodzących delikatnych źdźbeł trawy.  Pierwsze nawożenie trawnika po jego zasiewie należy przeprowadzić po pierwszym koszeniu trawy, która powinna osiągnąć wysokość przynajmniej 10 cm.
Najlepszą sytuacją wyjściową jest gdy na teren przeznaczony pod przyszły trawnik nawieziona zostanie dobrej jakości ziemia. Wystarczy grubość 10-20 cm (głębiej system korzeniowy trawy najczęściej nie sięga), jeżeli jednak podglebie jest piaszczyste co powodować może nadmierne i zbyt szybkie przesychanie podłoża wówczas wskazane jest nawiezienie większej ilości dobrej jakości ziemi i przemieszanie jej wraz z piaszczystym podłożem, poprawi to znacznie jakość podłoża pod przyszły trawnik. Analogicznie postępujemy, gdy ziemia jest ciężka i nieprzepuszczalna. Nawiezioną ziemię należy wygrabić ze wszelkich kamieni, gałęzi, części obumarłych roślin i innych zanieczyszczeń mogących utrudnić wschodzenie trawy.
Tak przygotowaną, nowo nawiezioną ziemie należy pozostawić na okres ok. dwu tygodni, umożliwi to powrót gleby do równowagi biologicznej. W tym czasie nie przeprowadzamy żadnych dodatkowych zabiegów, pozwalamy aby chwasty i wszelka inna niepożądana roślinność rozwijała się przez okres kolejnych ok. dwu tygodni. Po tym czasie używamy uniwersalnego środka chwastobójczego jakim jest "Roundup",  jest to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego,stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, użytkach zielonych oraz w uprawach sadowniczych, a także chwastów i zbędnej roślinności na terenach nie użytkowanych rolniczo, wokół domu i na działce oraz do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych.
Okres jaki należy odczekać po zastosowaniu oprysku, który należy przeprowadzać w bezwietrzny, pochmurny lecz nie deszczowy dzień wynosi ok. trzech tygodni. Po upływie tego czasu należy powtórzyć zabieg. Ma to na celu wyeliminowanie chwastów, które wzeszły z nasion, oprysk tym herbicydem działa bowiem na rośliny wnikając w nie poprzez rozwinięte części naziemne roślin, nie eliminuje on nasion. Proces wschodzenia większości chwastów wynosi ok. dwu tygodni, stąd konieczność powtórzenia oprysku po tym czasie dla zapewnienia sobie pewności, że kolejny cykl rozsiewania się chwastów nie powtórzy się. Po drugim zabiegu opryskiwania należy odczekać kolejne dwa do trzech tygodni, w tym czasie obserwujemy czy wschodzą nowe chwasty, jeżeli ich liczba jest w dalszym ciągu znaczna należy ponownie zastosować oprysk, a jeżeli są to pojedyncze egzemplarze wówczas usuwamy je mechanicznie.  Jednakże w większości przypadków po dwukrotnym, a czasem już po pierwszym zastosowaniu herbicydu efekty są zadowalając.
Ponownie oczyszczamy teren przeznaczony pod trawnik usuwając uschnięte części roślin wcześniej opryskanych środkiem chwastobójczym. Po wykonaniu tej żmudnej, ale bardzo ważnej czynności można przystąpić do kolejnego etapu zakładania trawnika.
Aby zapewnić odpowiednie podsiąkanie wody do korzeni młodej trawy należy wy-wałować grunt. Dzięki temu wierzchnia warstwa gleby nie będzie tak szybko przesychać. W tym celu używamy walca ogrodowego o wadze ok.90 kg,  można użyć lżejszego, ale będzie to wymagało kilkukrotnego ugniatania tych samych miejsc aby uzyskać pożądany efekt. Cięższy walec może ubić zbytnio ziemię, będzie to  powodować słabe przesiąkanie wody do gleby i zastoje na powierzchni. Aby sprawdzić czy ziemia jest wy-wałowana optymalnie należy na jednej nodze ciężar ciała przenieść na piętę ( osoba o przeciętnej wadze 60-90 kg) . Jeżeli pozostanie mocne wgłębienie oznacza to, że ziemia jest niedostatecznie ubita i należy powtórzyć wałowanie. Prace z walcem prowadzimy jak większość czynności związanych z zakładaniem trawnika w pogodny dzień, w tym przypadku było by wręcz niemożliwe ciągnięcie czy też pchanie walca w błocie.

Następnie przechodzimy do meritum, czyli siania trawy.
Odchodzi się już od metody siania trawy z ręki, pozwala nam na to postęp technologiczny oraz coraz niższe ceny siewników. Podstawowy siewnik do wysiewu niewielkich przestrzeni takich jak przydomowe posesje wahają się w przedziale cenowym pomiędzy 80-300 pln. Do siewu nasion na większych powierzchniach stosuje się siewniki mechaniczne, lecz ich cena jest znacznie wyższa i dochodzi do kilkunastu a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Sianie trawy "z ręki" jest nieprecyzyjny, przez co późniejsze wschody są nierówne. Lepszym rozwiązaniem jest więc użycie siewnika. Średnio wysiewa się około 3-5 kg nasion na 100m2. Większą ilość nasion stosujemy na obrzeżach terenu pod trawnik ponieważ w tych miejscach jak również tych intensywnie użytkowanych trawa ma trudniejsze warunki. W szczególności miejsca gdzie trawnik sąsiaduje bezpośrednio z kostką brukową warunki te są trudniejsze, spowodowane to jest faktem, iż kostka brukowa ma skłonności higroskopijne i szybko pochłania wodę znajdującą się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
Nasiona siejemy na krzyż, przechodząc teren najpierw wzdłuż, następnie w poprzek.
Zapewni to najlepsze efekty. Ponieważ  nasiona narażone są na czynniki zewnętrzne powinno się je przykryć 1-2cm warstwą( najlepiej torfu), lub delikatnie zagrabić a następnie ponownie wy-wałować. Dzięki temu nie będą narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które błyskawicznie by je wysuszyły. Nie zdmuchnie ich wiatr, ani też nie wydziobie ptactwo. Zapewni również wcześniej wspomniane odpowiednie podsiąkanie wody z głębszych partii ziemi, które jest niezmiernie ważne. Woda bowiem, szybko przesiąka do głębszych warstw gleby, do których korzonki młodej trawy nie sięgają. Wałowanie zapewni natomiast efekt powracania wody z głębszych warstw pod powierzchnie ziemi.

Od chwili zasiania trawy rozpoczyna się bardzo ważna rola właściciela posesji. Należy bowiem zapewnić nasionom stale wilgotne podłoże aby mogły kiełkować. Wierzchnia warstwa gleby pod wpływem promieni słonecznych oraz wiatru bardzo szybko przesycha, a wraz z nią wysychają nasiona. Nie można do tego dopuścić. Pomocna może okazać się w tym przypadku pogoda, jeżeli będzie łaskawa i zapewni młodej trawie częste opady deszczu wówczas po okresie od dwóch tygodni do 30 dni będziemy świadkami wyścigu drobnych kiełków trawy. Z tego względu najlepszym terminem na zakładanie trawników jest wiosna od kwietnia do końca maja lub późnym latem, gdy temperatura oscyluje w przedziale powyżej 10 stopni Celsjusza. Opady deszczu w tych miesiącach są najobfitsze a temperatury i wilgotność powietrza najkorzystniejsze. Ważne jednak aby opady deszczu, czy też jeżeli podlewamy trawnik ręcznie lub przy użyciu systemów nawadniających aby ilość i strumień opadającej wody nie był zbyt silny, mogło by to doprowadzić do wypłukiwania nasion, gromadzenie się ich w niżej położonych partiach terenu a w konsekwencji braku wschodów trawy w miejscach, z których nasiona zostały wypłukane.

Tempo wschodzenia trawy jest różne, i zależy od rodzaju mieszanki nasion jaka została zastosowana. Ponieważ w skład mieszanki wchodzą różne gatunki traw, które mają konkretnie przydzielone im zadanie ich tempo wzrostu będzie zróżnicowane. Mieszanki są tak dobierane aby wpierw wschodziły nasiona mające na celu szybką ekspansję terenu, inne gatunki zaś lepiej i szybciej rozbudowują swój system korzeniowy dzięki temu są w stanie czerpać wodę z głębszych warstw gleby. Jeszcze inne gatunki lepiej znoszą mocne nasłonecznienie. Każdy gatunek ma przypisane mu cechy, które w połączeniu wzajemnie się uzupełniają, dzięki temu tworząc zwartą, zdrową , odporną na choroby i szkodniki zieloną darń.

Zaufali nam

MWSE bsr lasy
LMR MONT razem
solo szkola Walczak

Certyfikaty

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Warto przeczytać...

 • Łonet
 • kształtowanie terenu
 • schody w ogrodzie